Galare Guest House Tourssend us a message


บริการท่องเที่ยวทั้งรูปแบบการผจญภัยทัวร์ป่า ขี่ช้าง ล่องแพ เดินป่า แพยาง หรือการท่องเที่ยวแบบสบายๆ  ในรูปแบบการบริการด้วยรถตู้ หรือ รถยนต์พร้อมแอร์  เพื่อเที่ยวชมสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ  ขี่ช้าง ล่องแพ วัดดอยสุเทพ วัดต่างๆ  ในจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย แม่ฮ่องสอน  รวมทั้ง รับจองทัวร์อื่นๆ  เช่น  ปั่นจักรยานภูเขา  ล่องแพยาง  การเล่นโหนต้นไม้ หรือเรียกอีกอย่างว่า  Zipline  เป็นต้น

รายการทัวร์มีดังนี้

ทัวร์ที่  1  เที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์  สันกำแพง   ( 08.30 – 17.00น.)
(ราคาท่านละ  900 บาท)

ชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่เมืองเชียงใหม่ที่มีศิลปะอันสวยงาม สถาปัตยกรรม อันกลมกลืน   พระตำหนักภูพิงค์ตั้งอยู่บนยอดเขาที่อากาศเย็นสบาย มีสวนดอกกุหลาบและ พรรณไม้ต้นไม้   อันสวยงาม  ตอนบ่าย ท่านจะได้ชมหมู่บ้านสันกำแพง  ซึ่งสองข้างทาง เป็นโรงงานเล็กๆ  ที่ผลิตผ้าไหม  เครื่องเขิน ร่มกระดาษสา เครื่องเงิน  เป็นต้น

ทัวร์ที่ 2  เที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ และวัดสำคัญในคูเมือง (08.30-15.00น)
(ราคาท่านละ 900 บาท)

ตอนเช้าเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์  ตอนบ่าย แวะชมวัดพระสิงค์   วัดซึ่งมีวิหารไม้อันเก่าแก่อายุราว 500 ปี ขึ้นไป  ภาพวาดฝาผนังที่วิหารลายคำ  ชมวัดเจดีย์หลวง มีองค์เจดีย์ที่สูงใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่  และวัดเจ็ดยอด  อันมีรูปปูนปั้นรอบองค์เจดีย์อันเก่าแก่ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยพระเจ้าติโลกราช

ทัวร์ที่ 3  เที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรม สันกำแพง   มี 2 เวลา (09.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น)
(ราคาท่านละ 300 บาท)

ชมการทำร่ม ไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน  เครื่องประดับต่างๆ  การทอผ้าไหมเชียงใหม่อันขึ้นชื่อ  สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากให้แก่ตัวเอง หรือผู้อื่นได้อย่างเพลิดเพลิน

ทัวร์ที่ 4  เที่ยวชมช้างปางแม่สา และฟาร์มกล้วยไม้ มี 2 เวลา ( 08.30 -13.00 หรือ  12.30 – 17.00น)
(ราคาท่านละ 850 บาท)

ชมช้างอาบน้ำ ชมการแสดงของช้างอายุตั้งแต่  2 ขวบ ถึงช้างตัวใหญ่  แสดงการเล่นเกมส์ เล่นฟุตบอล ช้างวาดรูปที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์  เยี่ยมชมศูนย์ช้างเล็ก ป้อนอาหารช้าง ถ่ายรูปคู่ช้าง   จากนั้นไปเที่ยวฟาร์มกล้วยไม้  ชมสวนกล้วยไม้สวยงามหลากหลายพันธุ์

ทัวร์ที่ 5  เที่ยวชม วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดกู่กุด(วัดจามเทวี)  วัดพระธาตุตากผ้า  รวมทั้งหมู่บ้านกะเหรี่ยง  และ ป่าซางหมู่บ้านทอผ้า ในจังหวัดลำพูน (08.30 – 16.00 น)
(ราคาท่านละ 1,500 บาท)

ท่านจะได้ชมบรรยากาศของวัฒนธรรม ดั้งเดิมของทางเหนือ วัดวาอารามต่างๆ  ของจังหวัดลำพูน  ที่มีเอกลักษณ์ยิ่ง ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เป็นแบบชนบททางเหนือ พร้อมทั้งการทอผ้าฝ้ายของป่าซาง และชาวกะเหรี่ยงที่สวยงาม

ทัวร์ที่ 6  เยี่ยมชมจังหวัดเชียงราย น้ำพุร้อน  สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน แม่สายและวัดร่องขุ่น (07.00 – 20.00 น)               (Private ราคาท่านละ  2,500 บาท  ถ้าไปเป็นกลุ่ม ท่านละ 1,000 บาท)

ชมความงามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อันมีแม่น้ำโขงกั้นดินแดนไทย  ลาว และ พม่า พร้อมแวะ แม่สายย่านการค้า ที่มีสินค้ามากมายราคาถูก จากพม่าและ เมืองจีน  และชมเมืองโบราณเชียงแสน และวัดร่องขุ่น สัญญลักษณ์ แห่งสวรรค์ ของ อ.เฉลิมชัย  โฆสิตพิพัฒน์

ทัวร์ที่ 7  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ( 08.30 -17.00 น)
(Private ราคาท่านละ  2,200 บาท  ถ้าไปเป็นกลุ่ม ท่านละ 1,100 บาท)

ยอดดอยสูงตระหง่านที่สูงกว่าระดับน้ำ  2,565  เมตร อันเป็นดอยที่สูงที่สุดแห่งประเทศไทย งดงามด้วยพระธาตุเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ ที่รายล้อมไปด้วยสวนสวยงาม  อากาศเย็นสบาย และน้ำตกวชิรธาร อันสูงตระหง่าน ที่มีน้ำไหลตลอดปี  น้ำตกสิริธาร ที่สวยงาม ซ่อนตัวอยู่ในดงป่า  และชมโครงการหลวง  หมู่บ้านชาวเขา เผ่าม้ง และกะเหรี่ยง  ที่ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่

ทัวร์ที่ 8  ช้างลำปาง ตลาดทุ่งเกวียน วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า (08.30 – 17.00 น)
(ราคาท่านละ  1,900 บาท)

ชมการแสดงช้างอันขึ้นชื่อของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  ช้างลากซุง ช้างแสดงโปงลาง และวาดรูป แวะเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง  จากนั้น แวะตลาดทุ่งเกวียนที่ขึ้นชื่อทางด้านสินค้าท้องถิ่น สินค้าจากป่า เครื่องถ้วยชามเซรามิก  ชมพระธาตุลำปางหลวง และวัดพระแก้วดอนเต้าอันสวยงามเก่าแก่ที่สูงค่ายิ่ง

ทัวร์ที่ 9  ช้างเชียงดาว ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ บ้านชาวเขา และฟาร์มกล้วยไม้ (07.45 – 16.30น)
(ราคาท่านละ 1,950 บาท)

ชมการแสดงของช้างในสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่า ตามธรรมชาติ ชี่ช้างชมป่า ล่องแพตามลำน้ำปิงอันสงบ งดงาม กับทิวทัศน์สองข้างทาง แวะเยี่ยมชมชาวเขาเผ่าลีซอ จากนั้น ชมฟาร์มกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์อันสวยงาม

ทัวร์ที่ 10  ทัวร์ช้างเชียงดาว ชาวเขา และถ้ำเชียงดาว  ( 08.300 – 18.00 น)
(ราคาท่านละ  1,800 บาท)

ชมการแสดงของช้าง ช้างอาบน้ำที่ปางช้างเชียงดาว แวะชมถ้ำเชียงดาวอันศักดิ์สิทธิ์ สวยงามด้วยหินย้อย และปลาสวยงามที่อาศัยอยู่ในสระน้ำของถ้ำ  ตอนบ่ายแวะเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ 
ได้แก่ กะเหรี่ยง ลีซอ อีก้อ และปะหล่อง


นอกจากนี้แล้ว ทางล้านนาทราเวลเซอร์วิส  ยังมีบริการนำเที่ยวแบบเดินป่า ตั้งแต่ 1-4 วัน   ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย แม่ฮ่องสอน เพื่อได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  โดยการเดินเท้าวันละ  2-4 ชั่วโมงในป่า ไปนอนพักที่บ้านชาวเขา  รวมถึงการขี่ช้าง การล่องแพ ล่องเรือ  ซึ่งท่านจะได้สัมผัสชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เรียบง่ายตามธรรมชาติ เป็นป่าเขาอันสวยงาม  ของสัมคมชนบทเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และเรียนรู้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.galare.com

contact: lanna_travel@hotmail.com