เจ้าของกาแลเกสท์เฮ้าส์  ชื่อ อาจารย์พูนศักดิ์  สุวรรณนพรัตน์  เป็นอาจารย์บำนาญ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แรงบันดาลใจในการก่อตั้งเกสท์เฮ้าส์ หลังจากได้ไปใช้ชีวิตกลับมาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่านได้เปลี่ยนธุรกิจครอบครัว จาก โรงแรมเล็ก ๆ  มาเป็น กาแลเกสท์เฮ้าส์  เปรียบเสมือน บ้านหลังที่ 2 ของนักท่องเที่ยว  กาแลเกสท์เฮ้าส์ได้เปิดบริการนักท่องเที่ยว มามากกว่า  20 ปี มี Slogan  ว่า   “ YOUR HOME AWAY FROM HOME”
 
กาแลเกสท์เฮ้าส์เป็นศิลปะ ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออก และตะวันตก ซึ่งเป็นการออกแบบที่ลงตัว  และเพิ่มเติมด้วยบริการ มิใช่แค่ โทรศัพท์ และ ทีวี แต่เรายังเน้นคุณภาพ และการบริการที่ดี  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

เราหวังว่าท่านจะมีความสุข 

เมื่อมาพักที่กาแลเกสท์เฮ้าส์  เชียงใหม่


•••View QuickTime clips (virtual tours)•••


The ornamentation at the peak of the roof of a traditional Northern Thai building is known as a "galare".